Mán - Fös: 8:00 - 16:00
Lokað um helgar
Nethylur 2B,110 Reykjavík
568-1245

Miskatöflur

Eftirfarandi töflu um miskastig hefur örorkunefnd samið samkvæmt fyrirmælum í 3. mgr. 10. gr., sbr. 1. mgr. 4. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993 með síðari breytingum.

Í töflu sem þessari er metin skerðing á líkamlegri og eftir atvikum andlegri færni hjá einstaklingum sem orðið hafa fyrir líkamstjóni. Í skaðabótalögum nr. 50/1993 er um læknisfræðilega örorku notað hugtakið varanlegur miski.

Varanlegur miski er óháður orsök líkamstjóns í hverju tilviki og við mat á honum er ekki tekið tillit til menntunar, starfs eða áhugamála þess sem orðið hefur fyrir líkamstjóni.

Örorkunefnd hefur nú aukið og endurbætt töflu um miskastig frá árinu 1994. Hefur nefndin tekið tillit til breytinga sem hafa orðið á sambærilegum töflum í nágrannalöndum okkar. Tafla sem þessi verður seint fullkomin og hún getur aldrei tekið til allra hugsanlegra líkamsáverka. Örorkunefnd telur slíka töflu þurfa að vera stöðugt í endurskoðun.

Sú tafla sem hér birtist er fyrst og fremst leiðbeinandi um mat á miskastigi vegna tiltekinna tegunda líkamstjóna.

Áverka sem ekki er getið um í töflunum verður að meta með hliðsjón af svipuðum áverkum í töflunum og hafa til hliðsjónar miskatöflur annarra landa sem getið er um í hliðsjónarritum. 

Reykjavík, 21. febrúar 2006

Miskatafla í pdf sniði (uppfært 23. október 2009)

Dönsku miskatöfluna má sjá á vef Arbjedskadebestyrelsen,

Lögmenn Árbæ leggja áherslu á, að líkamsáverkar séu færðir skýrlega til miskataflna í þeim matsgerðum vegna slysaáverka sem þeir biðja um fyrir skjólstæðinga sína. Hafa Lögmenn Árbæ gagnrýnt svokölluð “tveggja lækna möt” að því leyti að í slíkum mötum eru áverkar ekki færðir undir miskatöflur, þannig að ljóst sé hvernig miskamatið er grundvallað. Það sé heldur ekki gert í álitum örorkunefndar, samkvæmt 10. grein skaðabótalaga nr. 50/1993.

Telja Lögmenn Árbæ að með þessari framkvæmd sé réttur þeirra tjónþola sem sækja kröfur sínar á hendur tryggingafélaga vegna líkamstjóns fyrir borð borinn.